สแลนกรองแสงเป็นอุปกรณ์การเกษตรที่ช่วยในการกรองแสงแดดให้มีความเข้มแสงน้อยลง ลดความร้อนที่ส่องลงมายังเบื้องล่าง มีประโยชน์มากในการเพาะปลูก เพราะช่วยให้พืชผลทางการเกษตรได้รับแสงแดดและความร้อนที่เหมาะสม ไม่ต้องสัมผัสแดดโดยตรง ไม่ต้องรับความร้อนมากจนเกินไป เกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกให้คุ้มค่าจึงควรเลือกสแลนกรองแสงที่ในกรองแสงได้เหมาะกับพืชของเรา หลักการในการเลือกสแลนกรองแสง มีดังนี้

การเลือกสแลนกรองแสงสำหรับพืช

  • ช่วงเพาะเมล็ด

การปลูกพืชในช่วงเริ่มต้นนั้นจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้ดี ผู้ที่เพาะปลูกจะต้องคอยหมั่นตรวจสอบระดับน้ำและแสงแดดให้เพียงพอต่อพืชของเรา เพื่อให้พืชโตมาอย่างแข็งแรง ไม่มีโรค พืชในช่วงเพาะเมล็ดส่วนใหญ่มักจะไม่ต้องการแสงแดดมากนัก เพราะต้นอ่อนยังไม่สามารถสู้แสงแดดและอากาศร้อนจัด จึงควรมีปลูกในพื้นที่ที่ความเข้มแสงน้อยๆ หรือใช้สแลนกรองแสงแดดให้พืช ซึ่งควรใช้สแลนกรองแสงที่มีความเข้มในการกรองแสงสูง เพื่อให้แสงที่ส่องลงมาไม่ร้อนจนเกินไป ความเข้มแสงของสแลนกรองแสงที่เหมาะสมคือ 70% – 80%

  • ช่วงพืชเป็นต้นกล้า

พืชช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตจึงควรได้รับแสงให้มาก เมื่อเทียบกับช่วงเพาะเมล็ดแล้ว พืชช่วงต้นกล้าสามารถทนทานต่อความร้อนและแสงแดดได้ดี เริ่มต้องการแสงแดดเพื่อในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรให้รับแดดหรือความร้อนเกินไป ขณะปลูกต้นกล้าจึงควรเลือกใช้สแลนกรองแสงเพื่อลดความเข้มแสงให้น้อยลงกว่าเดิมบ้างเล็กน้อย ถ้ากรองแสงแดดมากเกินไปจะทำให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดไม่พอ ความเข้มแสงของสแลนกรองแสงที่เหมาะสมคือ 50% – 60%

  • ช่วงพืชเติบโตเต็มที่แล้ว

เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ย่อมต้องการแสงแดดมาก มีความทนทานความร้อนและแสงแดดได้อย่างเหมาะสม สแลนกรองแสงจึงไม่ค่อยจำเป็นมากนัก ยกเว้นแต่เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดจัด ความเข้มแสงของสแลนกรองแสงที่เหมาะสมคือน้อยกว่า 50% ลงไป

สแลนกรองแสงกับการชนิดของพืช

การปลูกพืชแต่ละชนิดก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าเราจะปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือต้นไม้อะไรก็ตาม พืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการความเข้มแสงต่างกัน ก่อนเราจะปลูกพืชจึงควรศึกษาให้ดีว่าต้นที่เราจะปลูกนั้นชอบแสงแดดมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากชอบแดดจัดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สแลนกรองแสง หรือใช้สแลนกรองแสงแบบความเข้มแสงน้อยก็เพียงพอ ส่วนพืชที่ไม่ชอบแดดจัดหรือไม่ชอบแสงแดดเลย พืชเหล่านี้ควรใช้สแลนกรองแสงเพื่อลดทอนความเข้มแสงบ้าง วิธีนี้จะช่วยทำให้พืชเติบโตได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การทำการเกษตรเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัว สแลนกรองแสงก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดูแลผลผลิตให้เติบโตอย่างเหมาะสมได้ดี นอกจากจะช่วยลดความเข้มแสงและลดความร้อนที่ส่องลงมา ยังสามารถช่วยลดความแรงลม ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันแมลง ช่วยระบายความร้อน และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี หากฝนตกแรงก็จะช่วยลดความแรงของเม็ดฝนให้เบาลง ช่วยให้ต้นอ่อนของพืชสามารถเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

มีสินค้าการเกษตรมากมายให้ทุกท่านเลือกสั่งซื้อง่ายๆ ผ่านลิงค์ Shopee
อย่างเช่น พลาสติกใส และสแลนกรองแสง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า