พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงมีส่วนผสมของ UV สารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต ด้านหนึ่งสีดำ และอีกด้านสีเงิน เหมาะสำหรับพืชที่มีระยะการปลูกที่แน่นอน โดยเจาะรูบนพลาสติกตามระยะห่างที่เหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ เช่น แตงโมเจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร แคนตาลูปเจาะระยะห่าง 40 เซนติเมตร สตอเบอร์รี่เจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร เป็นต้น
ประโยชน์

  1. ป้องกันวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก
  2. เก็บความชื้นภายในดินให้สม่ำเสมอ รักษาระดับ pH ให้คงที่ จึงมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมดิน
  3. รักษาอุณหภูมิภายในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืช ซึ่งต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 2 องศาเซลเซียส
  4. ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและน้ำได้ดี เพราะการให้ปุ๋ยและน้ำจะให้แก่พืชโดยตรง
  5. รักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

สนใจสินค้าสั่งเลย!

โทรด่วน E-mail

หมวดหมู่:
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า