พลาสติกคลุมดินมีประโยชน์อย่างมากในการทำเกษตร ทั้งช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของดิน และอีกมากมาย โดยทั่วไปพลาสติกคลุมดินจะมีอยู่ 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านสีเงิน และด้านสีดำ การใช้งานพลาสติกคลุมดินที่ถูกต้องให้เอาสีเงินขึ้นข้างบน สีดำลงข้างล่าง เพราะด้านสีเงินถูกเคลือบสารป้องกันแสงแดดเอาไว้ จึงลดความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้แสงและสีที่สะท้อนออกมายังช่วยป้องกันและขับไล่แมลงไม่ให้เข้าใกล้แปลงเกษตร อีกทั้งมีเม็ดพลาสติกใหม่อยู่ด้วย จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของพลาสติกคลุมดินได้อย่างยาวนาน ส่วนสีดำช่วยกันแสงที่ส่องลงไปในดิน ทำให้หญ้าและวัชพืชไม่สามารถเติบโตได้

พลาสติกคลุมดิน

ข้อดีของการใช้พลาสติกคลุมดินกับแปลงเกษตร

  1. ป้องกันวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก
  2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิในดินไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป เพื่อให้อุณหภูมิในดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
  3. เก็บความชื้นภายในดินให้สม่ำเสมอ รักษาระดับ pH ให้คงที่ จึงมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมดิน
  4. ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและน้ำ เพราะการให้ปุ๋ยและน้ำจะให้แก่พืชโดยตรง
  5. รักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นจนเกินไป และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
  6. ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  7. เพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยลดการสัมผัสของผลผลิตกับดิน
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า