สูตรผสมดินปลูกต้นไม้เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ การใช้สูตรดินที่ไม่ใช้สารเคมีจะช่วยให้เราได้ดินที่มีคุณภาพเหมาะสมกับต้นไม้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงในระยะยาว บทความของเราจะมาแนะนำ 5 สูตรผสมดินปลูกต้นไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีสำหรับต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆ

สูตรดินปลูกครอบจักรวาล

สูตรนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ เช่น ไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และโพแทสเซียม (Potassium) ซึ่งช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงและมีการออกดอกและติดผลดีขึ้น

ส่วนผสม

 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือฟางข้าว 2 ส่วน
 • แกลบดิบหรือดินร่วน 1 ส่วน

วิธีผสม ผสมวัสดุทั้งหมดให้เข้ากันอย่างดี และคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

สูตรดินปลูกไม้ประดับ

สูตรนี้มีส่วนผสมของขุยมะพร้าวหรือฟางข้าวที่ช่วยเพิ่มความร่วนซุยของดิน ทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้น และช่วยในการระบายน้ำออกจากดินอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบรากของต้นไม้

ส่วนผสม

 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือฟางข้าว 2 ส่วน
 • ดินร่วนหรือแกลบดิบ 1 ส่วน
 • แกลบทราย 1 ส่วน

วิธีผสม ผสมวัสดุทั้งหมดให้เข้ากันอย่างดี และคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

สูตรดินปลูกผัก

สูตรนี้มีส่วนผสมของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ในดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างดีและมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาความชื้น ทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ส่วนผสม

 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือฟางข้าว 2 ส่วน
 • ดินร่วนหรือแกลบดิบ 1 ส่วน
 • แกลบทราย 1 ส่วน

วิธีผสม ผสมวัสดุทั้งหมดให้เข้ากันอย่างดี และคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

สูตรผสมดินแคคตัส

สูตรนี้มีส่วนผสมของขี้วัวแห้งที่ช่วยเพิ่มการกระจายอากาศในดิน ช่วยให้รากต้นไม้สามารถดึงสารอาหารและน้ำที่อยู่ในดินได้มากขึ้น ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงและมีระบบรากที่ดี

ส่วนผสม

 • ขี้เถ้าหรือขี้วัวแห้ง 2 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือฟางข้าว 1 ส่วน
 • ดินร่วนหรือแกลบดิบ 1 ส่วน
 • แกลบทราย 1 ส่วน

วิธีผสม ผสมวัสดุทั้งหมดให้เข้ากันอย่างดี และคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

สูตรดินปลูกกุหลาบ

สูตรนี้มีส่วนผสมของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของกุหลาบ ช่วยให้กุหลาบมีดอกสวยงามและสีสันสดใส

ส่วนผสม

 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2 ส่วน
 • ขี้วัวแห้ง 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าวหรือฟางข้าว 1 ส่วน
 • ดินร่วนหรือแกลบดิบ 1 ส่วน

วิธีผสม ผสมวัสดุทั้งหมดให้เข้ากัน และคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

เมื่อได้สูตรผสมดินปลูกต้นไม้ที่ตรงกับสายพันธุ์แล้ว สามารถนำสูตรดินเหล่านี้ไปใช้ผสมกับดินปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชของเรา อย่าลืมให้ความสำคัญกับการรดน้ำและการดูแลอื่นๆ เพื่อให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงและสวยงามอย่างยั่งยืน

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า