ผ้าฟางผืน ผลิตมาจาก PE (Polyethylene) ในงานด้านเกษตรกรรม ผ้าฟางผืน มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านเกษตรกรรม และมีคุณสมบัติที่ช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงของการเกษตร ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

ผ้าฟางผืน ใช้งานอย่างไร ?

ผ้าปิดดิน

สามารถใช้เป็นผ้าปิดดินในการปลูกพืช เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน นอกจากนี้ยังช่วยลดการคายน้ำในดิน คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย

การป้องกันกำจัดแมลง

สามารถใช้ในการสร้างตาข่าย เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้ามาทำลายผลผลิตที่ปลูกไว้ได้

การป้องกันความชื้น

สามารถใช้ในการควบคุมความชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ใช้ทำถุงน้ำเก็บฝน เพื่อใช้น้ำฝนในการเกษตรครั้งต่อ ๆ ไปได้ เพื่อประหยัดน้ำ เป็นต้น

การป้องกันแดดและอากาศ

สามารถใช้ในการสร้างโครงสร้างป้องกันแสงแดดและสภาพอากาศ เช่น โรงเรือนเกษตรกรรมหรือโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อป้องกันการทำลายจากสภาพอากาศและแสงแดดที่อาจส่องมาโดยตรงมากเกินไป

บรรจุสินค้าเกษตรกรรม

สามารถใช้ในการบรรจุผลผลิตเกษตรกรรมได้ เช่น ผลไม้หรือผัก เพื่อความสะดวกในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้า

ดังนั้น การใช้ผ้าฟางผืนในงานเกษตรกรรม ช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการและปรับปรุงการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดใช้สารเคมี และประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย

มีสินค้าการเกษตรมากมายให้ทุกท่านเลือกสั่งซื้อง่ายๆ ผ่านลิงค์ Shopee
อย่างเช่น พลาสติกใส และสแลนกรองแสง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า