พลาสติกรองบ่อเป็นวัสดุที่ใช้ในการปูพื้นบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์ หรือบ่อเพาะปลูก มีคุณสมบัติกันน้ำ กันซึม ทนต่อแสงแดด และสารเคมี การเลือกซื้อพลาสติกรองบ่อให้เหมาะกับการใช้งานนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.เลือกจากประเภทของพลาสติก

พลาสติกรองบ่อที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ พลาสติก PE (Polyethylene) และพลาสติก PVC (Polyvinyl Chloride) พลาสติก PE มีความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึงได้ดี ส่วนพลาสติก PVC มีความหนาแน่นสูง แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ดี

2.เลือกจาก ความหนาของพลาสติก

ความหนาของพลาสติกมีผลต่อความทนทานและอายุการใช้งานของพลาสติกรองบ่อ โดยพลาสติกที่มีความหนามากขึ้นจะมีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยทั่วไปพลาสติกรองบ่อจะมีให้เลือกความหนาตั้งแต่ 0.10 ถึง 0.50 มิลลิเมตร

3.คุณสมบัติเพิ่มเติม

นอกจากคุณสมบัติกันน้ำ กันซึม ทนต่อแสงแดด และสารเคมีแล้ว พลาสติกรองบ่อบางชนิดอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ทนต่อแรงดึง ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อกรดด่าง หรือมีสารป้องกันแสงแดด (UV) เป็นต้น

เทคนิคการเลือก ซื้อพลาสติกรองบ่อ ตามความหนา 

ความหนาของผ้ายางปูบ่อมีผลต่อความทนทานและอายุการใช้งาน โดยทั่วไปผ้ายางปูบ่อจะมีให้เลือกความหนาตั้งแต่ 0.10 ถึง 0.50 มิลลิเมตร การเลือกซื้อผ้ายางปูบ่อให้เหมาะกับการใช้งานนั้น ควรพิจารณาจากความหนาของผ้ายางปูบ่อเป็นหลัก ดังนี้

 • ความหนา 70 – 150 ไมครอน (0.07 – 0.15 มิล) เหมาะกับงานคลุมดิน คลุมแปลงผัก ที่รื้อทิ้งตามรอบการปลูก เช่น ทุกๆ 3 – 6 เดือน เนื่องจากความหนาที่น้อย ทำให้ผ้ายางปูบ่อมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึงได้ดี แต่อาจขาดได้ง่ายหากได้รับแรงกระแทก
 • ความหนา 200 – 250 ไมครอน(0.20 – 0.25 มิล) เหมาะกับงานคลุมกันหญ้าขึ้น หรือปูบ่อเบื้องต้น เช่น บ่อเลี้ยงกุ้งที่ขนาดหลาย 10 ไร่ ซึ่งรอบการรื้อทิ้งอาจจะ 1 – 3 ปี เนื่องจากความหนาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผ้ายางปูบ่อมีความทนทานมากขึ้น แต่อาจขาดได้ง่ายหากได้รับแรงกระแทก
 • ความหนา 300 – 500 ไมครอน(0.30 – 0.50 มิล) และกัน UV จะเหมาะกับสำหรับงานปูบ่อเกษตร เก็บน้ำ รดต้นไม้ และอื่นๆ รอบการรื้อทิ้ง คือ 3 – 6 ปี โดยประมาณ เนื่องจากความหนาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผ้ายางปูบ่อมีความทนทานสูง ทนต่อแรงดึงและแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังมีสารกัน UV เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายางปูบ่อเสื่อมสภาพจากแสงแดด

ตัวอย่างการใช้งานผ้ายางปูบ่อตามความหนา

 • ความหนา 70 – 150 ไมครอน (0.07 – 0.15 มิล)
  • คลุมดิน คลุมแปลงผัก
  • ปูพื้นบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก
  • ปูพื้นบ่อเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก
 • ความหนา 200 – 250 ไมครอน(0.20 – 0.25 มิล)
  • คลุมกันหญ้าขึ้น
  • ปูบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก
  • ปูบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
 • ความหนา 300 – 500 ไมครอน(0.30 – 0.50 มิล) และกัน UV
  • ปูบ่อเก็บน้ำ
  • ปูบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
  • ปูบ่อเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ต้องเลือกซื้อ พลาสติกปูรองบ่อ ความจำเป็นและความเหมาะสมของการใช้งานก็ควรเป็นเรื่องหลักในการพิจากรณาอย่างเรื่องของประเภทของการใช้งาน เช่น บ่อน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์ หรือบ่อเพาะปลูก หรือเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ต้องการ เช่น กัน UV ทนต่อสารเคมี เป็นต้น 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า